http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง

กลุ่มงาน

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2557 การเงิน
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 การเงิน
เชิญสั่งจองเสื้อลายฝีพระหัตถ์ ภาคีเครือข่าย
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม อำนวยการ
สำรวจความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุุโขทัยธรรมาธิราช (ฟรี) อำนวยการ
การประชาสัมพันธ์โครงการมอบรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงานจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" อำนวยการ
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการ
การให้ข้าราชการลาศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 อำนวยการ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.,ช.พ.ส.ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป อำนวยการ
รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 22 กันยายน 2557 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 26 กันยายน 2557 การเงิน

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 24 กันยายน 2557

การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2557 การเงิน
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2557 การเงิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปี 2557 อำนวยการ
รายงานจ่ายเข้าร้านอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2557 การเงิน
การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อำนวยการ
พนักงานราชการเสียชีวิต อำนวยการ
รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 10 กันยายน 2557 การเงิน
แบบประเมินครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล ประจำปี 2557 อำนวยการ

รายงานการประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2557

อำนวยการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มอบทุนการศึกษษระดับปริญญาตรีเรียนฟรี นอกระบบ

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป

บุคลาก

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี