http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink

แผนผังการจัดนิทรรศการงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2558 (NEW)

ประชาสัมพันธ์โึครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ขอเชิญสั่งซื้อดอกพุทธรักษา

ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กาญจนบุรี"

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54

ขอเชิญเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center)

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง

การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2558)

ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS

รายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2558

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร

การสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558

สังคมออนไลน์ได้ลงข่าวโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 บิดเบือนข้อเท็จจริง

เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การเตรียมดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

แจ้งความสำนักพระราชวัง

ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ"

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558

 

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2558

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 29 กันยายน 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 25 กันยายน 2558

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2558

รายละเอีดยจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 23 กันยายน 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2558

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2558

รายละเอิยดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2558

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2558

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีิิสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. สังกัด สำนักงาน กศน.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 3-17 สิงหาคม 2558

- อัตราการจัดจ้างรายอำเภอ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สังกัดสำนักงาน กศน.

หนังสือเวียนของ ก.พ. เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) โดยอนุโลม


สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

Login FormKanNFE Service

จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday81
mod_vvisit_counterYesterday123
mod_vvisit_counterThis week1022
mod_vvisit_counterThis month3035
mod_vvisit_counterAll189692