http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/185563ban5.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/444159ban1.jpglink
http://www.kannfe.org/kannfe/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852698ban3.jpglink

การเผยแพร่กรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา

รับโอน/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการอื่น

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร Cal Center

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2558 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 พ.ศ. 2558

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอความอนุเคราะห์ประชาสสัมพันธ์กิจกรรม "รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ.2558"

ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในจังหวัดกาญจนบุรี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2558

การจัดทำกระบวนงาน/คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

รับสมัครทุนฝึกอบรม Duskin Leadership Training in Japan โปรแกรมสำหรับบุคคลผู้พิการในเอเซียและแปซิฟิก

การประชุมนานาชาติ The 3rd International Conference Lifelong Learning for All 2015

ขอเชิญเป็นผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันวิ่ง วังขนายซุปเปอร์มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5

จัดส่งประกาศผลการตัดสินการประกวดบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนดีเด่น 5 ภาค

ขอเชิญบุคลากในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

ขอเชิญบุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือโลก ครั้งที่ 23

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดเด็ก

ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

รับโอน/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. (เพ่ิมเติม)

รับโอน/ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.


รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 9 กรกฏาคม 2558

รายละเอียดจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

รายงานจ่ายตรงเข้าร้านค้าอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

รายละเอียดจ่ายเช็ดบัญชีอำเภอต่างๆ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2558

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ ตัั้งแต่วันที่ 3 - 17 สิงหาคม 2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มเติมรายละเอียดการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สังกัดสำนักงาน กศน.

หนังสือเวียนของ ก.พ. เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้บังคับกับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) โดยอนุโลม


สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

Login FormKanNFE Service

จำนวนผู้เยียมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday47
mod_vvisit_counterYesterday123
mod_vvisit_counterThis week943
mod_vvisit_counterThis month170
mod_vvisit_counterAll160839